Yrityksen tavoite

Yrityksen tavoitteena on rakentaa yhdessä hoivatyön uusi normaali, jossa mahdollistuu ikäihmisten hyvinvointi ja laadukas loppuelämä.

Konnun taustayrityksen tavoitteenamme on tehdä ikäihmisten hoivan vallankumous, jonka keskiössä ovat ihmiset, joiden jokainen päivä, kohtaaminen ja tunne on merkityksellinen. Uskomme, että tavoite toteutuu edistyksellisellä hoivakonseptilla, yhteisöllisellä toiminnalla, laadukkailla tukipalveluilla sekä hyvinvoivalla ja osaavalla henkilöstöllä, jota on riittävästi.

Toimintamme ydin ovat ikäihmisten sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on julkisella sektorilla ja rahoitus tapahtuu yhteisillä verorahoilla, joiden asianmukaisesta käyttöä yritys vaalii. Huoltosuhteen heikkeneminen haastaa julkisen talouden kestävyyden ja resurssien riittävyyden, joten yritys etsii kekseliäitä ratkaisuja tavoitteidensa toteuttamiseen.

Yrityksen tavoitteena on tehdä laajasti arvojensa mukaista kannattavaa liiketoimintaa, jolla tuetaan ikäihmisten laadukasta palvelua ja henkilöstön hyvinvointia.

Skip to content