Kontu on väkeä, jossa on

Konnun rakennuspalikat

Konnun ydin on asukkaiden, omaisten, työntekijöiden sekä yhteisön muiden jasenten yhteisökokous, jossa toimintaa kehitetään. Kontulaisten hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpidetään kinestetiikan opein, jonka lisäksi elämänlaatua arvioidaan muistiasiantuntijoiden kehittämällä havainnointimittarilla.

Tärkein palanen ovat kuitenkin Konnun ihmiset sekä heidän ystävänsä. Olemme avoin yhteisö, johon jokainen halukas on tervetullut omana itsenään. Voit osallistua toimintaan omalla panoksellasi ja näin olet lisämmässä yhteistä hyvinvointia. Kontu rakentuu pienistä palasista, yhdessä olemme enemmän.

Yhteisökokous

Ikäihmisen osallisuus

Yhteisökokouksen taustalla on vanhuspalvelulaki, jossa määritellään ikäihmisten osallisuus. Konnussa totesimme, että todellisen osallisuuden varmistamiseksi haluamme foorumin, jolla asukkaiden ja omaisten ääni saadaan kuuluviin.
Lataa ohjeet yhteisökokouksen pitämiseen

Elämänlaadun havainnointi / Elo-D

Muistisairaan hyvinvoinnin arvioiminen

Muistisairaan elämänlaadun arviointi on haasteellista, sillä valtaosa mittareista perustuu henkilön omaan arvioon. Arkipäivän ulkopuolinen havainnointi tuottaa tietoa hyvinvoinnista ja elämänlaadusta.
Tutustu elo-d mittariin

Elämänlaadun havainnointi / GeriLife

Muistisairaan hyvinvoinnin arvioiminen

GeriLife® on mittari asiakkaiden aktiviteettien seurantaan ja visualisointiin. Mittari tarjoaa tietoa asiakkaiden arjesta, elämästä ja aktiviteettitasosta.
Tutustu GeriLifeen

Avoin yhteistyö

Ystävät osana arkea

Teemme aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka tuovat elämää Konnun arkeen. Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen kaupunki, Mummon Kammari, Arvokas vanhuus ARVA ry sekä Kiipulan ammattiopisto.

Kinestetiikka

Pienikin voimavara on mahdollisuus

Kinestetiikan innovatiivisen ja käytännössä toimivan lähestymistavan avulla edistämme ja tuemme asukkaiden omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä.
Tutustu kinestetiikkaan

Koukkuniemen ikäopisto

Ikäopisto - opi, oivalla ja osallistu!

Taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa ryhmäkoteihin ja vanhainkotiosastoille.

Koukkuniemen alueen toimijoiden yhteinen pilottihanke on saanut Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksen. Hanke pyrkiikin vahvistamaan Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisesti alueen asukkaiden kulttuurisia perusoikeuksia, lisäämään kulttuurihyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Tutustu ikäopistoon!

Konnun toimintamalli videoina

Työstämme parhaillaan videosarjaa Konnun toimintamallista, jossa avaamme Konnun tarinaa,  toimintakulttuuria, tavoitetta ja arvoja, omavalvontaprosessia, toimintakyvyn ylläpitämistä sekä elämänlaadun varmistamista. 

Muistisairaan elämänlaatu

Puhuessamme elämänlaadusta, olemme etiikan ydinkysymyksen äärellä: mitä on hyvä elämä? Muistisairauksien luonteen vuoksi perinteiset elämänlaadun itsearviointimenetelmät, kuten lomakekysely ja haastattelu toimivat huonosti. Tietojen kerääminen muilta kuin muistisairaalta itseltään taas rajaa yksilön oman kokemuksen saadun tiedon ulkopuolelle. Näin ihminen menettäessään kognitiivisia kykyjään, menettää myös oman elämänsä kokijuuden.

Konnun toimintamallin ytimessä on tehdä muistisairaan kanssaihmisyys näkyväksi. Kyse on yksilöiden elämänlaadun edistämisestä, jonka eettisenä pohjana on hyvä elämä ja jakamattoman ihmisarvon tunnustaminen.

© Konnunväki 2019. Osa kuvista Tiina Salminen/Kuvaileva