Työllistäminen sosiaalisin perustein

Yhteiskunnallisena yrityksenä olemme panostaneet aina heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen.

Yrityksessä työskentelee toistakymmentä eri kansallisuutta ja yritys on kyennyt rakentamaan useita polkuja työkokeilusta vakituiseen työsuhteeseen.

Yrityksen tehostetun palveluasumisen hankintasopimuksissa on työllistämisehto, jonka mukaan yrityksen tulee käyttää 3 % Tampereen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen vuosiarvosta sosiaalisin kriteerein tapahtuvaan työllistämiseen.

Vuonna 2020 yrityksen tavoite oli 162 000 €, jonka yritys ylitti merkittävästi. Vuonna 2020 käytimme sosiaalisin perustein tapahtuvaan työllistämiseen laskennallisesti 264 870 euroa, joka ylittää asetetun tavoitteen 63 %.

Kuvaaja, jossa kuvattu yrityksen sosiaalisin perustein tapahtuva työllistäminen vuosina 2018-2020

Vuosina 2018–2020 yritys on käyttänyt sosiaalisin perustein tapahtuvaan työllistämiseen laskennallisesti 562 643 €, joka ylittää Tampereen kaupungin asettaman sopimusehdon 215 934 €.

Skip to content