1. Rekisterinpitäjä

Osakeyhtiö kaksi.nolla Y-tunnus 2560387-9 Pohjolankatu 29 C 3 33500 Tampere

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Teo-Ilmari Tuovinen Gsm: 050 434 4216 teo.tuovinen@kaksinolla.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja ylläpidetään, jotta palautelomakkeella ja poikkeamalomakkeella tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
• Nimi • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Tietoja toiminnassa ilmenevistä poikkeamista • Muita vapaamuotoisia tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka pääsevät tietoihin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle kerrotaan asiakasrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste löytyy verkkosivuilta, kaksi.nolla oy:n toimistolta (Pohjolankatu 29 C 3, 33500 Tampere) sekä toimipisteistä (Kontu, Toukola-talo, Rauhaniementie 19, 33180 Tampere, kerrokset 3 ja 4).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

© Konnunväki/2018

Skip to content