Taloudellinen vastuu

Yhteiskunnallinen osakeyhtiö 2.0 pyrkii tekemään maltillista liiketaloudellista tulosta, mutta kohtuullisilla ehdoilla ja ympäröivän yhteiskunnan huomioiden.

Toiminnan logiikkana on yhteisen kakun kasvattaminen siten, että vaikutukset sidosryhmiin, työntekijöihin ja ympäristöön olisivat paremminkin rikastuttavia kuin hyväksikäyttäviä ja köyhdyttäviä. Yrityksen omistavat siinä työskentelevät ihmiset, eikä sen taustalla ole säätiötä, yhdistystä tai sijoittajia, jotka vaativat yritykseltä tiettyä tuottotavoitetta.

Yritys on tehnyt vuosien 2013–2021 aikana maltillista voittoa, jotta sen toiminta pysyy terveellä pohjalla. Liikevoittoa on kertynyt keskimäärin 1 prosentti liikevaihdosta, jota voidaan pitää liiketaloudellisesti heikkona tuloksena.

Yrityksen voitto vuosina 2013-2021 on ollut ennen veroja 155 755 € eli keskimäärin 17 306 € vuodessa. Summasta on maksettu yhteisöveroa ja muita veroja -39 769 €, jonka jälkeen toiminnan varsinaista voittoa on kertynyt 115 986 € eli keskimäärin 12 887 € vuodessa. Tästä on käytetty toiminnan kehittämiseen 95,1 % (144 719 €) ja jaettu henkilöstöomistajille osinkoina 4,9 % (7 500 €) eli keskimäärin 938 € vuodessa.

Yrityksen toiminnan ydin ovat ikäihmisten sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on julkisella sektorilla ja rahoitus tapahtuu yhteisillä verorahoilla, joiden asianmukaisesta käyttöä yritys vaalii. Yrityksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. Yritys on yhteiskunnallinen yritys ja se on syntynyt vaihtoehdoksi yksityisen sektorin voitontavoittelulle sekä julkisen ja kolmannen sektorin omille haasteille.

Yritys on pyrkinyt olemaan kilpailukykyinen myös hinnan osalta, sillä hinta on julkisen sektorin kilpailutuksissa merkittävä tekijä. Hinnalla kilpailemisen vaihtoehtona on, että joku muu toimija pääsee tuottamaan kilpailutettavan palvelun ja Kontukodin hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisen toimintamallin hyödyt jäävät toteutumatt

Merkittäviä säätöjä veronmaksajille

Yritys on tuottanut toiminta-aikanaan vuosina 2013–2021 hoivapalvelua noin 235 000 vuorokautta ja tehnyt sen noin 20 % julkista palvelutuotantoa halvemmalla vuorokausihinnalla.

Yritys on tuottanut hoivapalvelua kustannustehokkaasti, saanut kiitosta hoivan laadusta ja säästänyt veronmaksajien rahoja arviomme mukaan yli 5 milj.€. Syntynyt säästö on voitu käyttää yhteiskunnan muihin palveluihin.

Skip to content