Kontu on

Poikkeamailmoitus

Oletko huomannut toiminnassamme jotakin, mikä poikkeaa suunnitellusta tai yhdessä sovitusta. Poikkeama voi liittyä lääkehoitoon, turvallisuuteen tai palvelun laatuun – tärkeintä on, että epäkohta tuodaan esille, jotta voimme korjata sen!

© Konnunväki 2019. Osa kuvista Tiina Salminen/Kuvaileva