Kontu on koti.

Kuva, jossa Kontukodin asukas maalaa.

Ihmisten käsistä ihmisille

Hoivan pohjana osallisuus

Konnun yhteisö on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä asioita uudella tavalla. Asumisyhteisön hoiva ja hoito pohjautuvat itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden vaalimiseen, itsenäisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä hallinnan tunteen ja valinnan vapauden lisäämiseen. Kontulaisten toiminnan lähtökohtana on ihmisten omien voimavarojen tukeminen sekä fyysisen, sosiaalisen, henkisen ja hengellisen toimintakyvyn säilyttäminen. Kontu on koti, joka rakennetaan yhdessä!

 

 

Konnun visiona on olla koti, jossa väki viihtyy. Väki tarkoittaa kaikkia kontulaisia – asukkaita, omaisia, työntekijöitä sekä kaikkia muita lukuisia ihmisiä, joita Konnussa eri aikoina pistäytyy. Konnun arvot ovat; ihminen, osallisuus, joustavuus, avoimuus sekä elämä ja elämyksellisyys, joiden merkityksestä keskustellaan yhdessä vuosittain.

Kontukodin asukkaita nauttimassa juhlapäivällistä terassilla.

Elämyksellinen arki

Liikumme, ulkoilemme, musisoimme ja järjestämme kulttuurihetkiä. Saunakulttuuri on arkeamme. Teemme luonto- ja kaupunkiretkiä. Tammerkosken rantoja voimme ihastella vaikka riksapyörän kyydistä tai pelata padelia Tampereen eteläpuistossa! Tuemme asukkaiden osallisuutta kodin arjessa. Arkiset askareet ja tutut kodintyöt; kasvien hoito ja käsityöt vahvistavat elämänhallinnan ja identiteetin säilymistä.

Kuva, jossa kontukodin asukkaat pelaavat badelia.

Toimintaa ohjaavat arvot

Yhteinen tavoite ja arvopohja

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on koti, jossa väki viihtyy. Siksi keskustelemme toiminnan arvoista yhdessä asukkaiden, omaisten ja työntekijöiden kesken. Tässä Konnun arvot, sellaisina kuin kontulaiset ne edellisessä arvotyöpajassa näkivät.

Elämä ja elämyksellisyys

Tunnemme toistemme elämänhistorian ja kunnioitamme sekä vaalimme sitä. Kuljemme toistemme rinnalla sekä elämme yhdessä rikasta ja aktiivista arkea, johon kuuluvat elämän erilaiset tapahtumat kaikissa muodoissaan. Irtaudumme usein arjen rutiineista ja teemme sen iloisesti sekä pilke silmäkulmassa. Erilaiset tapahtumat ja elämykset nostavat tähtihetket merkityksellisen arjen yläpuolelle sekä tarjoavat sielunhoitoa koko yhteisölle. Tervetuloa osalliseksi ihmiselliseen elämään!

Ihmisyys

Rakennamme yksilöllisen ja yksityisyyttä kunnioittavan kodin sekä vaalimme ihmisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Kontulaiset ovat tasavertaisia yksilöitä, joilla kaikilla on oma tausta ja oman näköinen elämä. Huomioimme toisemme ja kiitämme toisiamme. Kohtaamme toisemme arvostaen sekä kunnioitamme toistemme maailmankatsomusta, historiaa sekä tunteita ja arvoja. Luotamme toisiimme ja toistemme osaamiseen sekä kuljemme toistemme rinnalla.

Osallisuus

Kontu on ihmistensä näköinen koti. Tuemme ja kannustamme päätöksentekoon sekä osallistamme asukkaat, omaiset, työntekijät sekä muun yhteisön rakentamaan juuri heidän näköisen ja kokoisen kodin. Luotamme ja uskallamme sekä teemme yhdessä arjen ja juhlan. Meillä kynnys on matalalla ja katto korkealla, joten emme toivota sinua vain osallistumaan vaan rakentamaan kodin kanssamme.

Joustavuus

Elämä on yllätyksiä täynnä. Jokainen ihminen ja päivä on erilainen, olosuhteet muuttuvat ja elämäntilanteet vaihtuvat, joten joustava yhteisö auttaa eteenpäin. Vaalimme erilaisia persoonia sekä hyväksymme erilaiset tavat tehdä asioita, jolloin tapamme muotoutuvat ihmisten ja tilanteiden mukaan. Elämä ei ole rutiinia ja asiat eivät tapahdu aina suunnitellusti, joten joustamme tarvittaessa ja liputamme maalaisjärjen puolesta.

Avoimuus

Kerromme toiminnastamme avoimesti ja siten lisäämme luottamusta sekä yhteenkuuluvuutta. Olemme rehellisiä, pidämme toisemme ajan tasalla sekä teemme yhteistyötä ja luomme hyvää ilmapiiriä. Näytämme tunteemme sekä jaamme ja ratkaisemme asioita yhdessä. Kerromme asioista aktiivisesti ja avoimesti sekä toivotamme omaiset, vapaaehtoiset sekä muut Kontulaiset tervetulleiksi osaksi yhteisöä.

Pidän, toivon, unelmoin...

Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Kartoitamme toiveet ja elämänkaaren kokemukset, joiden pohjalta rakennamme yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelman avulla turvataan hyvä elämä ja sujuva arki. Toivomme, että täytät Suomen muistiasiantuntijoiden elämänlaatutestamentin tai Tampereen kaupungin Elämän puu-julisteen. Lisäksi toivomme sinun tuovan valokuvia elämäsi varrelta, jotta voimme huomioida juuri sinulle tärkeät asiat!

Elämänlaatutestamentti on asiakirja, jossa ilmaistut asiat tulee huomioida tilanteissa, joissa henkilö ei itse pysty enää huolehtimaan tai vaikuttamaan niihin. Tällaisia tilanteita voi olla ympärivuorokautisessa hoidossa muistisairauden edettyä pidemmälle. Tutsutu elämänlaatutestamenttiin tästä.

Elämän puu on juliste, johon kirjataan haluttaessa esimerkiksi kotihoidon piiriin tulevan vanhuksen haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta, mieltymykset sekä seikat, joista hän ei pidä. Kun toiveet ja tarpeet on tehty näkyviksi, on hoitajien helpompi ymmärtää asiakasta ja suunnitella hoitoa. Tutustu elämänpuuhun tästä.

Skip to content